بررسی بازی This War of Mine – این جنگ من

 بررسی بازی This War of Mine - این جنگ من

نسخه فارسی بازی This War of Mine، به زیبایی هر چه تمام‌تر اثرات ویرانگر و مخرب جنگ را ترسیم کرده است. با بررسی این بازی همراه زومجی باشید.