شلیک موشک بالستیک ارتش یمن به مرکز فرماندهی متجاوزان اماراتی

نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن با موشک بالستیک، مرکز فرماندهی متجاوزان اماراتی را در هم کوبیدند.