تمرین‌هایی برای تقویت مهارت سخنرانی

تمرین‌هایی برای تقویت مهارت سخنرانی

گاهی اوقات سخنرانی در مکان‌های عمومی برای برخی افراد اجتناب‌ناپذیر است اما حتی یک ارائه‌ی ساده در دانشگاه نیز برای آن‌ها کار سختی است. چگونه می‌توان مهارت سخنرانی را تقویت کرد؟