ساخت موفق گونه‌ی هیبریدی گوسفند و انسان

ساخت موفق گونه‌ی هیبریدی گوسفند و انسان

دانشمندان با وارد کردن سلول‌های بنیادی انسان به جنین‌ گوسفند، نخستین ترکیب بین‌گونه‌ای گوسفند-انسان را تولید کردند.