ورزشکاران مبارزات آزاد افغانستان هر سه مسابقه را بردند

بازمحمد مبارز و احمد ولی هوتک دو ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان در جریان دیدارهای رسمی سازمان جهانی مبارزات آزاد ACB در مقابل حریفان اسکاتلندی و اکراینی غالب شدند. عبدالعظیم بدخشی، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، نیز دیشب در مسابقه‌ای در هند حریف صربستانی خود را شکست داد.