با کناره‌گیری فیسبوک از دنیای اخبار، کدام سرویس خبری جایگزین می‌شود؟

با کناره‌گیری فیسبوک از دنیای اخبار، کدام سرویس خبری جایگزین می‌شود؟

پس از اعلام کناره‌گیری شرکت Little Things از دنیای اخبار به دلیل تغییر الگوریتم‌های فیسبوک، فضا برای رشد برخی سرویس‌ها بیش از پیش فراهم شده است.