کشف شواهدی از زمین لرزه‌های ۹ هزار سال پیش در سواحل شیلی

کشف شواهدی از زمین لرزه‌های ۹ هزار سال پیش در سواحل شیلی

 بر اساس داده‌های زمین شناسی، طی نه هزار سال اخیر، ۶ زمین لرزه در  منطقه‌ی آیسن در شیلی رخ داده است.