در این شرایط تقاضای افزایش حقوق نکنید

در این  شرایط تقاضای افزایش حقوق نکنید

همه‌ی ما از تقاضای افزایش حقوق خود استقبال می‌کنیم اما باید قبول کنیم که بعضی مواقع این درخواست قابل دفاع نیست.