‘مرگ ده ها نفر در حمله راکتی به دمشق’

رسانه های دولتی سوریه گزارش می دهند که حداقل ۳۵ غیرنظامی در حمله ای با راکت به یک بازار شلوغ در دمشق، پایتخت، کشته شده اند.