مراقب حرفه‌ای‌های دروغین دنیای کسب و کار باشید

مراقب حرفه‌ای‌های دروغین دنیای کسب و کار باشید

دنیای امروز کسب و کار از افراد زیادی پر شده است که ادعای حرفه‌ای بودن دارند و در انتخاب آن‌ها به‌عنوان همکار باید دقت کرد.