گوگل برای مبارزه با گسترش اخبار جعلی تلاش‌هایش را افزایش می‌دهد

گوگل برای مبارزه با گسترش اخبار جعلی تلاش‌هایش را افزایش می‌دهد

گوگل در راستای جلوگیری از نشر اخبار جعلی، قصد دارد گام‌هایی اساسی در این راه بردارد.