بازگشت نخستین گروه از آوارگان روهینگیا به میانمار

میانمار نخستین خانواده آواره روهینگیا را که به بنگلادش فرار کرده بودند، بازگردانده است.