روز هرات؛ فرصتی برای ابراز همدلی و شادمانی

مراسم گرامی داشت از ۲۵ حمل روز هرات با شرکت هزاران تن دیشب در دامنه‌های پارک تخت صفر در شمال شهر هرات برگزار شد. عکس‌ها از محمد قاضی‌زاده، خبرنگار بی‌بی‌سی در هرات