حقایق پنهان درباره کابین هواپیما که نمی‌دانید!

حقایق پنهان درباره کابین هواپیما که نمی‌دانید!

رنگ متفاوت صندلی‌ها، اتاقک‌های مخفی، نور متفاوت کابین و... نمونه‌هایی از حقایق پنهان و جذابی هستند که در طراحی کابین هواپیماها لحاظ می‌شوند.