زوم‌اپ: نقشه و مسیریاب نشان؛ مسیریابی در یک چشم بر هم زدن

زوم‌اپ: نقشه و مسیریاب نشان؛ مسیریابی در یک چشم بر هم زدن

با اپلیکیشن نشان، به ویزِ ایرانی سلام کنید و پرس‌وجو از افراد محلی برای رسیدن به مقصد را به دست فراموشی بسپارید.