چهلمین سالگرد کودتای ثور؛ چرا رهبران چپ بعد از کشته‌شدن خیبر بازداشت شدند؟

به مناسبت چهلمین سالگرد کودتای هفت ثور در سال ۱۳۵، بی‌بی‌سی مطالبی را در روزهای آینده منتشر خواهد کرد. شماری از این مطالب به مناسبت سی سالگی این کودتا قبلا منتشر شده است و شماری هم مطالب جدید خواهد بود.