اشک های اینیستا، تایید جدایی از بارسا؟ (عکس)

آندرس اینیستا، کاپیتان باتجربه بارسلونا، بعد از تعویض شدن در دیدار امشب برابر سویا، با چشمانی گریان روی نیمکت نشست.