بازداشت رهبر مخالفان ارمنستان؛ اروپا خواستار خویشتنداری شد

اتحادیه اروپا ضمن خویشتنداری طرف‌های درگیر در ارمنستان، از مقامات این کشور خواسته تا فورا افرادی را که در جریان درگیری‌های اخیر بازداشت شدند، آزاد کند. اوایل امروز گزارش‌ها از بازداشت نیکول پاشینیان، رهبر مخالفان حکایت داشت. معترضان خواستار برکناری سرژ سرکیسیان، نخست وزیر هستند.