تحولات بحرین|موافقت شاه بحرین با تخفیف مجازات شماری از فعالان در پی تظاهرات‌های گسترده + تصاویر

شاه بحرین در پی تظاهرات‌های گسترده مردمی در این کشور، از اعدام شماری از شهروندان بحرینی صرف نظر کرد.