شیائومی در صورت کسب سود ۵ درصد، هزینه اضافی را به کاربران پرداخت می‌کند

شیائومی در صورت کسب سود ۵ درصد، هزینه اضافی را به کاربران پرداخت می‌کند

تمرکز روی دستگاهی با قیمت پایین اما مشخصاتی بسیار قدرتمند و رقابتی، به‌عنوان کلید موفقیت شیائومی شناخته می‌شود.