نگرانی کمیسیون انتخابات افغانستان از میزان پایین ثبت نام رای دهندگان

شمار افرادی که برای شرکت در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ افغانستان ثبت نام کرده‌اند به حدود نیم میلیون نفر رسید. کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید انتظار دارد تا پایان این روند تقریبا دوماهه، حداقل هفت میلیون نفر ثبت نام کنند. میزان پایین مشارکت مردم در این روند، هم کمیسیون انتخابات و هم نهادهای ناظر انتخابات را نگران ساخته است.