کیم جونگ-اون پیاده از مرز با کره جنوبی عبور خواهد کرد

کیم جونگ-اون، رهبر کره شمالی برای دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی در داخل خاک این کشور پیاده از خط جداساز دو کره عبور خواهد کرد. قرار است کیم چند هفته دیگر با رئیس جمهوری آمریکا نیز ملاقات و گفتگو کند و منابع آمریکایی