طالبان در فراه؛ کم‌آبی در ایران و ناامنی در افغانستان

شهر فراه مرکز ولایت فراه ماه‌ها بود که در محاصره شورشیان طالبان قرار داشت و منابع مختلف در مورد احتمال سقوط این شهر به‌دست این گروه هشدار می‌دادند. فراه همچنین در مسیر پروژه چند میلیارد دلاری انتقال گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند (موسوم به تاپی) قرار دارد.