افراد معمولی چگونه به افرادی خارق العاده تبدیل می‌شوند

افراد معمولی چگونه به افرادی خارق العاده تبدیل می‌شوند

ایلان ماسک می‌گوید: «من فکر می‌کنم برای افراد معمولی راهی وجود داشته باشد که به افرادی خارق‌العاده تبدیل شوند.» این نکته شامل همه‌ی ما می‌شود.