اینتل با معرفی OpenVINO هوش مصنوعی را کاربردی‌تر می‌کند

اینتل با معرفی OpenVINO هوش مصنوعی را کاربردی‌تر می‌کند

اینتل در روز چهارشنبه از یک ابزار جدید با عنوان OpenVINO رونمایی کرد که استفاده از بینایی ماشین و یادگیری عمیق را در کاربردهای مختلف تسهیل می‌کند.