تبدیل قدس به پادگان نظامی در نخستین جمعه ماه مبارک رمضان

رژیم صهیونیستی با استقرار نیروهای نظامی خود در مناطق مختلف شهر اشغالی قدس در اولین جمعه ماه مبارک رمضان، این شهر را به پادگانی نظامی تبدیل کرد.