روشی برای ساخت نانولوله های کربنی به‌راحتی ساخت پلاستیک‌ معمولی

روشی برای ساخت نانولوله های کربنی به‌راحتی ساخت پلاستیک‌ معمولی

به‌تازگی روشی امیدبخش و متحول‌کننده برای ساخت نانولوله‌های کربنی با استفاده از نوعی حلال صنعتی و متداول پیشنهاد شده است.