هشتمین جمعه بازگشت|آمادگی فلسطینی‌ها برای مراسم "جمعه وفاداری به شهدا و مجروحان"

مردم فلسطین امروز خود را برای برگزاری هشتمین جمعه راهپیمایی بزرگ بازگشت در نوار غزه آماده می‌کنند که به "جمعه وفاداری به شهدا و مجروحان" نامگذاری شده است.