چهار ایده برای بازاریابی ویدئویی

چهار ایده برای بازاریابی ویدئویی

استفاده از ویدئو به اندازه‌ای همه‌گیر شده است که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۱ حدود ۸۲ درصد حجم اینترنت به محتوای ویدئویی اختصاص پیدا کند.