افغانستان خواستار اجرایی شدن ‘برنامه عمل با پاکستان’ شد

مقام‌های ارشد افغانستان در دیدار با ژنرال جاوید قمر باجوا، رئیس ستاد ارتش زمینی پاکستان در کابل خواستار اجرایی شدن "برنامه عمل افغانستان- پاکستان برای صلح و همبستگی" شدند که شامل مبارزه با تروریسم، کاهش خشونت‌ها و مذاکرات صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها، می‌شود.