استارتاپ‌هایی که از طریق هوش مصنوعی با بیماری روانی مبارزه می‌کنند

استارتاپ‌هایی که از طریق هوش مصنوعی با بیماری روانی مبارزه می‌کنند

تعداد مبتلایان به بیماری‌های روانی روبه افزایش است و استارتاپ‌هایی با استفاده از هوش مصنوعی و واقعیت مجازی با این بیماری‌ها مبارزه می‌کنند.