اگر گوشت نخورید، چه می‌شود؟

افرادی که قید گوشت خوردن را می زنند تا ۴٫۵ کیلو وزن از دست خواهند داد. به علاوه دیگر نیازی به شمردن کالری های مصرفی و طراحی یک برنامه ورزشی برای سوزاندن ان کالری ها نیست. همه فعالیت های متنوع ورزشی با این رژیم غذایی هماهنگ خواهد بود.