بیش از ۶ میلیون رای دهنده برای انتخابات پارلمانی افغانستان ثبت نام کردند

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که با پایان روند ثبت نام رای دهندگان در مراکز ولایات و ولسوالی‌های این کشور بیش از شش میلیون رای دهنده برای انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ثبت نام کردند. همچنین تاکنون بیش از ۲۳۰۰ نامزد برای پارلمان و بیش از ۳ هزار نامزد برای شوراهای ولسوالی این کشور ثبت نام شدند.