توافق یونان و مقدونیه برای تغییر نام مقدونیه

بعد از نزدیک به سه دهه اختلاف، یونان و مقدونیه سر تغییر نام کشور مقدونیه به جمهوری مقدونیه شمالی به توافق رسیدند