یونان و مقدونیه بر سر تغییر نام مقدونیه به توافق رسیدند

یونان با مقدونیه بر سر تغییر نام این کشور به مقدونیه شمالی به توافق رسیده است. پس از نزدیک به سه دهه مذاکره، دو کشور توافق کرده‌اند که نام مقدونیه به جمهوری مقدونیه شمالی تغییر کند.