اپل دسترسی به اطلاعات آیفون را برای نیروهای امنیتی سخت‌تر خواهد کرد

اپل دسترسی به اطلاعات آیفون را برای نیروهای امنیتی سخت‌تر خواهد کرد

اپل در صدد است تا با افزودن ویژگی جدیدی به آی او‌اس، دسترسی به اطلاعات آیفون با ابزارهایی مانند «کلید خاکستری» را سخت‌تر کند.