تاثیر نامطلوب تنهایی و انزوای اجتماعی بر قلب و سلامت آن

تاثیر نامطلوب تنهایی و انزوای اجتماعی بر قلب و سلامت آن

 تنهایی و ایزوله‌بودن از لحاظ اجتماعی با افزایش خطر بیماری‌های قلبی عروقی و سکته همراه است.