انتقاد ملانیا ترامپ از جدا کردن کودکان مهاجران غیرمجاز

ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا، در یک موضع گیری علنی کم سابقه خواهان پایان یافتن سیاست جدا کردن مهاجران غیرقانونی از فرزندان آنها شده است.