بحرین میزبان هیاتی صهیونیستی می‌شود

رژیم آل‌خلیفه در ادامه روند عادی‌سازی روابط با اسرائیل، هیاتی از این رژیم را برای مشارکت در نشست «میراث جهانی» رسما به بحرین دعوت کرده است.