دو جاسوس طالبان که در بین نیروهای امنیتی غزنی فعالیت داشتند بازداشت گردیدند

مسؤولان محلی در ولایت غزنی خبر می‌دهند که نیروهای امنیتی دو جاسوس طالبان را که در بین آنان فعالیت داشتند را بازداشت کرده‌اند.

دفتر مطبوعاتی والی غزنی این خبر را تایید می‌کند و می‌گوید که دو تن از سربازان پاس‌گاه امنیتی شهر غزنی این ولایت که با گروه طالبان ارتباط داشته را بازداشت کرده‌است.

در خبرنامه‌یی دفتر مطبوعاتی والی غزنی آمده که این سربازان صبح ام‌روز چهارشنبه از سوی نیروهای امنیتی زمانی بازداشت گردیدند که معلومات را در مورد عملیات‌ها و فعالیت‌های گروه‌شان به طالبان انتقال می داده‌‍اند.

در خبرنامه از نام سربازان چیزی گفته نشده، اما در آن آمده که این سربازان از ولسوالی‌‎های اندر و گیروی ولایت غزنی می‌باشند.

ولایت غزنی در نزدیکی کابل از جمله ولایت‌های ناامن به حساب می‌رود که در آن گروه طالبان حضور و فعالیت گسترده دارند و گفته می‌شود که افراد آنان در بین نیروهای امنیتی نیز رخنه کرده‌اند.

در جریان سال‌های گذشته دیده شده که یک شمار از نیروهای امنیتی در نتیجۀ افراد نفوذی گروه طالبان در بین سربازان ارتش و پولیس در سراسر کشور کشته شده‌اند.

گفتنی‌ست که پولیس غزنی قبل از این نیز دو سرباز امنیتی را که می‌خواستند پاس‌گاه شان را در مقابل پول به گروه طالبان بفروشند را بازداشت کردند.