سرنوشت آرژانتین مبهم مثل شخصیت شب گذشته مسی؛/ خشمگین ترین مسی دیده شده در زمین (عکس)

هواداران فوتبال شب گذشته و با دیدن آنچه مسی در زمین مسابقه انجام داد، شوکه شد بودند.