پورشه ۱۰ درصد سهام ریمک را خرید

پورشه ۱۰ درصد سهام ریمک را خرید

در فاصه دو هفته از معرفی پورشه تایکان، خودروساز آلمانی ۱۰ درصد از سهام شرکت ریمک را تصاحب کرد تا در آینده شاهد همکاری نزدیک این دو باشیم.