کارواخال افشا کرد/ آلبا به لوپتگی: در ال کلاسیکو عذابت خواهیم داد!

خبر اخراج لوپتگی از تیم ملی اسپانیا، در فاصله دو روز تا شروع جام جهانی، باعث شگفتی همه اسپانیایی ها و همچنین فوتبال دوستان دنیا شد.