نتفلیکس؛ دلیل اصلی خرید تایم وارنر توسط AT&T و خریدهای مشابه صنعت رسانه (بخش دوم)

نتفلیکس؛ دلیل اصلی خرید تایم وارنر توسط AT&T و خریدهای مشابه صنعت رسانه (بخش دوم)

نتفلیکس با حضور ساختارشکنانه در صنعت رسانه، غول‌های این صنعت را مجبور به اقدامات متقابل کرده است که البته شانس موفقیت پایینی دارند.