توافق بر “افزایش یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت” در آستانه تحریم نفتی ایران

نشست کشورهای تولید کننده نفت عضو اوپک و غیرعضو اوپک امروز به پایان رسید. وزیر انرژی عربستان می گوید که اعضا موافقت کرده اند که تولید را یک میلیون بشکه در روز افزایش دهند