بهترین راهکار افزایش بهره وری در کسب و کارها چیست؟

بهترین راهکار افزایش بهره وری در کسب و کارها چیست؟

 یکی از مواردی که همه سازمان‌ها به آن توجه دارند افزایش میزان بهره‌وری است. طبق تعریف سازمان ملی بهره‌وری ایران، بهره‌وری یک فرهنگ و یک نگرش عقلایی به کار وزندگی است که هدف آن هوشمندانه کردن فعالیت‌ها برای دستیابی به زندگی بهتر و متعالی‌تر است.