داستان متفاوت آسیه در پاکستان: زنی که همسرش را از دست داد

در پاکستان، زندگی برای زنانی که همسرانشان را از دست داده اند، آسان نیست. اما آسیه زنی است که از کلیشه های مرسوم دوری جسته و به جای خانه نشینی راننده ون شده