زنان عربستان خود را آماده رانندگی می‌کنند

پس از پایان ممنوعیت رانندگی زنان نیمه شب امروز در عربستان سعودی زنان اجازه رانندگی می یابند. عربستان تنها کشوری در جهان بود که در آن زنان حق رانندگی نداشتند.