زیباترین تصاویر نیمه نهایی پرماجرا/ شلتاق بچه کروات ها روی چمن لوژنیکی

فرزندان ستاره‌های تاریخ‌ساز فوتبال کرواسی بعد از پایان دیدار مقابل انگلیس، چمن استادیوم لوژنیکی را به اختیار خود در آوردند.