ماجرای مرگ یکی از همراهان نظام‌الدین قیصاری در شمال افغانستان

در دو روز گذشته عکس‌های تکان‌دهنده‌ای از چند مرد جوان و میان‌سال در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شوند که با دست‌های بسته بر زمین افتاده اند و لباس یکی از آنان خونین است و یک چشم او نیز کور شده است.